સોતેલો બાપ Sotelo Bap || gujarati short film || gujarati parivar short natak || #Payal_Video

1 Просмотры
Издатель
Title :-સોતેલો બાપ Sotelo Bap || gujarati short film || gujarati parivar short natak || #Payal_Video

: Artists :
Ashokbhai Patel
Aaditya Gondaliya
Neha Patel
Dishi Chandarana
Writer :- Alpa Patel
Producer :- Kirti Savaliya - Alpesh Sheladiya - Bhavesh Bhavani
Editing :- Kirti Savaliya - Sanjay Sheladiya
Camera :- Bhavesh Bhavani - Bhavesh Sheldiya
Director :- Kirti Savaliya - Vipul Vaghasiya
Label :- Payal Video
Copyright :- Payal Video Gujarati Studio

#gujaratishortfilm #gujaratinatak #gujaratiparivarshortfilm #gujaratipicture
#gujarativarta #gujaratimovie #gujaratifamilydrama #gujaratishortstory #story #gujaratishortstories #gujaratiemotionalstory #gujarati #payalvideo

LIKE + SHARE + COMMENT + SUBSCRIBE
Категория
Фильмы
Комментариев нет.